Garantie

  • In geval van gebreken geldt;
  •  - Tot 1 jaar na aankoop is de reparatie of vervanging voor 100%voor rekening van de verkoper
  •  - Tot 2 jaar na aankoop zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor tweederde voor rekening van de verkoper
  •  - Tot 3 jaar na aankoop zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor eenderde voor rekening van de verkoper

 
Bij onzorvuldig of oneigenlijk gebruik vervallen de garantieaanspraken.
Vochtvlekken kunnen nooit aanleiding geven tot garantie.
Reklamaties dienen altijd schriftelijk, per e-mail of per post aan ons te worden doorgegeven.
Stuur een kopie van uw orderbevestiging mee of vermeld duidelijk uw naam, adres, emailadres en het ordernummer.
De goederen zullen aan ons geretourneerd moeten worden ter beoordeling.
Als de reklamatie terecht worden bevonden en het gebrek is een oorzaak van een materiaal of een produktiefout dan zullen de verzendkosten naar rato vergoed worden.